Tłumaczenia pisemne i ustne

Ważne informacje

  • Strona obliczeniowa tłumaczenia pisemnego zwykłego lub specjalistycznego zawiera 1500 znaków ze spacjami
  • Tryb ekspresowy. Staramy się nie pobierać opłat za szybkie tłumaczenia. Wyjątki to przekłady odebrane w dniu zlecenia, przekraczające 10 stron na jeden dzień tłumaczenia (super ekspres). Tryb ekspresowy oznacza zwiększenie ceny o 50%.
  • Tłumaczenie niespecjalistyczne–bez dopłat
  • Minimalną jednostką obliczeniową jest jedna strona.Ceny mogą ulec zmianie w przypadku tekstów wysoce specjalistycznych lub mało czytelnych
Scroll to Top